M sonje sa a toujou

Sa se yon bon jan pou kontre: Onè ak Respè

Ou bay yo Onè epi yo bay ou Respè.

Wi.

M bay yo Onè epi yo bay mwen Respè.

Li fè m sonje nan jan nou te di “alo” nan sèk kiltirel sèten lè m te jenn.

Li se fomal, men m renmen li.

N ap di “Bonjou se paspò ou” epi m vle fè atansyon ak konpòtman.

Sa se nan Leson Youn nan “Pawòl Lakay” epi pati nan dyalòg nou nan klas Kreyòl.

M bezwen pratike anpil, men M ap apran.